Quy định về đóng bảo hiểm năm 2018

0912.288.xxx hỏi: Tôi là người lao động đang làm việc tại một Công ty cổ phần, tôi muốn hỏi quy định mới nhất về đóng BHXH bắt buộc cho người lao động như chúng tôi hiện nay như thế nào?

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top