Thẩm định giá tài sản vô hình

Giới thiệu dịch vụ

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam) là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản vô hình uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, ADC Việt Nam đã tạo dựng được uy tín trên thị trường dịch vụ thẩm định giá và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội.

Với phương châm NHANH CHÓNG – CHẤT LƯỢNG – BẢO MẬTADC Việt Nam luôn nỗ lực cao nhất để cung cấp đến Quý Khách hàng những dịch vụ có giá trị và chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và tốt nhất yêu cầu của Quý Khách hàng.

Dịch vụ thẩm định giá trị vô hình của ADC Việt Nam bao gồm dịch vụ thẩm định giá trị thương hiệu, công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, giá trị nhân sự, lợi thế thương mại, giá trị lợi thế quyền thuê....
Phân loại tài sản vô hình:
  • Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh;
  • Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật;
  • Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm;
  • Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng;
  • Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật;
  • Các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh...).
Thẩm định giá trị vô hình phục vụ việc cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc kêu gọi vốn đầu tư, nhượng quyền thương hiệu...Các công ty ngày nay đã phát triển mô hình định giá thương hiệu lên thành một công cụ quản lý rất hiệu quả.
Dịch vụ thẩm định vô hình của ADC Việt Nam sẽ giúp cho doanh nghiệp định lượng giá trị vô hình tiềm ẩn, đánh giá tiềm năng và sự phát triển, thiết lập nên hệ thống quản lý tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị hiện hữu một cách hiệu quả.

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top