Dịch vụ tư vấn thuế

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam) là nhà cung cấp dịch vụ thuế hàng đầu Việt Nam xét về quy mô, phạm vi và uy tín trong ngành thuế. Khách hàng chọn ADC Việt Nam vì ADC Việt Nam am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh và kinh tế của khách hàng, kết hợp kiến thức chuyên môn về thuế tại Việt Nam.
Trên phương diện của những người chủ sở hữu và quản lý doanh nghiệp, mọi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và người lao động, về thực chất đều là những khoản chi phí của doanh nghiệp, cho dù các khoản thuế đó có được hạch toán vào các tài khoản chi phí hay không.

Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong kinh doanh không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. ADC Việt Nam tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý luôn luôn là một trong những biện pháp chủ động và quan trọng của bạn để tạo thêm lợi thế trong cạnh tranh và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn, nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn, hay thay đổi hơn.

Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành lập, hay bạn đang xem xét những dự án kinh doanh, việc hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế có vai trò đặc biệt quan trọng giúp bạn đạt tối đa hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng của thuế trong hiện tại cũng như tương lai.

Bộ phận dịch vụ tư vấn thuế của ADC Việt Nam bao gồm những chuyên gia về thuế, kế toán, am hiểu hệ thống pháp luật về thuế, dày dạn kinh nghiệm, sẽ nắm bắt những mục tiêu của bạn và giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

ADC Việt Nam kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu về thuế, những kinh nghiệm và kỹ năng để tư vấn cho bạn những giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, nhằm giúp doanh nghiệp của bạn giảm thiểu các chi phí về thuế. Dịch vụ Tư vấn thuế của ADC Việt Nam cũng trợ giúp bạn trong việc thực hiện những thủ tục phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề của thuế, ADC Việt Nam cũng sẵn sàng đại diện theo ủy quyền của bạn để giải quyết các vấn đề có liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước.

Để cung cấp dịch vụ Tư vấn thuế mang lại nhiều lợi ích cho bạn, ADC Việt Nam thực hiện một số công việc chính sau đây trong quá trình tư vấn:

 • Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của bạn;
 • Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh của bạn;
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu của bạn;
 • Hướng dẫn và trợ giúp bạn trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.

ADC Việt Nam sẽ nghiên cứu tất cả các vấn đề có liên quan, trong đó có một số vấn đề cơ bản sau:

 • Các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp bạn;
 • Một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế;
 • Hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động;
 • Những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế;
 • Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế;
 • Các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế;
 • Việc định giá trong chuyển giao, các thỏa thuận chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các bên liên quan để có lợi về thuế;
 • Các dự báo thay đổi của chính sách thuế…

Nếu bạn tin rằng luôn luôn tồn tại các cơ hội tiềm ẩn về tiết kiệm thuế trong doanh nghiệp, hãy sử dụng dịch vụ Tư vấn thuế của ADC Việt Nam để mang lại những giá trị lợi ích mà doanh nghiệp bạn xứng đáng được hưởng.

Các dịch vụ khác về thuế:

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế cũng như cam kết cung cấp dịch vụ về thuế mang lại nhiều lợi ích, bạn có thể yêu cầu ADC Việt Nam tư vấn hoặc giao cho ADC Việt Nam trực tiếp thực hiện những dịch vụ khác liên quan đến thuế, một số dịch vụ có thể bao gồm:

 • Khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, hàng quý trong năm;
 • Quyết toán thuế cuối năm;
 • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT;
 • Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN;
 • Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư;
 • Soát xét và tư vấn các chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế;
 • Trợ giúp giải trình, quyết toán, khiếu nại về thuế;
 • Và nhiều vấn đề khác nữa có liên quan đến thuế mà bạn cần giải quyết.

ADC Việt Nam tin rằng những kinh nghiệm bạn nhận được trong quá trình sử dụng dịch vụ Tư vấn thuế của chúng tôi còn có tác dụng lâu dài đến lợi ích của doanh nghiệp bạn.

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top