Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam) là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0108013420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp. ADC...

Khách hàng tiêu biểu

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ADC Việt Nam đã cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cho rất nhiều Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (Khách hàng) trên địa bàn...

Dự án tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu ADC Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành như sau:

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top