Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Giới thiệu dịch vụ

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam) là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Thẩm định giá uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, ADC Việt Nam đã tạo dựng được uy tín trên thị trường dịch vụ thẩm định giá và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội.

Với phương châm NHANH CHÓNG – CHẤT LƯỢNG – BẢO MẬTADC Việt Nam luôn nỗ lực cao nhất để cung cấp đến Quý Khách hàng những dịch vụ có giá trị và chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và tốt nhất yêu cầu của Quý Khách hàng.

 

Dịch vụ Thẩm định giá Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty; Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Mục đích thẩm định giá doanh nghiệp?

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Chứng minh năng lực tài chính;
 • Liên doanh, liên kết, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;
 •  ...

Các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp của ADC Việt Nam

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần;
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức;
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận;
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền;
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập (P/E);

Hồ sơ thẩm định giá bao gồm

1. Hồ sơ pháp lý

- Quyết định thành lập doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận cấp mã số thuế;

- Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc;

- Biên bản góp vốn;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

2. Hồ sơ tài sản

2.1. Đối với bất động sản xem tại đây và máy móc thiết bị xem tại đây

2.2. Đối với số liệu tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Bảng lưu chuyển tiền tệ 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Bảng cân đối tài khoản 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Các tài liệu liên quan:

+ Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 năm. Chi tiết về kế họach sản xuất như sản lượng của từng mặt hàng, chi tiết tất cả các chi phí liên quan để tính ra giá thành từng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất (nếu có).

+ Chi tiết các kế hoạch đầu tư như: xây dựng nhà máy sản xuất mới (cung cấp toàn bộ dự án xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tiến độ thực hiện dự án…), dự án mở rộng thị trường (nêu cụ thể thị trường dự tính mở rộng, kế hoạch mở rộng cụ thể như thế nào, tiến độ thực hiện ra sao…) và các kế hoạch đầu tư khác (nếu có).

+ Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu trong thời gian qua (theo từng năm).

+ Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược khuyến mãi) trong thời tới...

+ Các bằng khen, giấy khen, danh hiệu… liên quan đến sản phẩm đã đạt được trong thời gian qua.

+ Giấy chứng nhận nhãn hiệu của từng loại sản phẩm (Vd: Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao…..).

- Các bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ các tài khoản và các tài liệu chứng từ đối chiếu số dư các tài khoản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, cụ thể:

+ Bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

+ Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng (hoặc sổ phụ).

+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

+ Các khoản phải thu: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

+ Các khoản phải trả: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.

+ Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. Trong đó phân loại rõ những tài không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý.

+ Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng.

+ Chi phí XDCB dở dang: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ.

+ Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu.

+ Tài sản cố định: Biên bản kiểm kê TSCĐ, trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận vốn góp liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài sản đang dùng.

+ Danh mục tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

+ Đối với các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng thu hồi có giải thích rõ nguyên nhân vì sao không có khả năng thu hồi và các tài liệu chứng minh.

+ Đối với những khoản công nợ không có khả năng chi trả (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng chi trả có nêu rõ nguyên nhân và các tài liệu chứng minh.

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Nhìn chung, các đối tượng sử dụng dịch vụ Thẩm định giá trị doanh nghiệp thường là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước:

 • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa;
 • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên  kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…;
 • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng;
 • Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Cam kết của chúng tôi

 • Thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng đã ký;
 • Cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng;
 • Phát hành chứng thư thẩm định giá đúng thời hạn;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan khác;
 • .... 

Vì sao nên lựa chọn ADC Việt Nam

1. Đủ ĐK kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá;

2. Có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm; 

3. Cung cấp dịch vụ chất lượng, đảm bảo tiến độ; 

4. Luôn giữ uy tín với Khách hàng;

5. Bảo mật thông tin tuyệt đối;

6. Chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top