Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.
Phương pháp kiểm toán của ADC Việt Nam là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, ADC Việt Nam có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. 

Dịch vụ kiểm toán của ADC Việt Nam bao gồm:

  • Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định;
  • Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt;
  • Kiểm toán hoạt động;
  • Kiểm toán tuân thủ;
  • Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính;
  • Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước;
  • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Kiểm toán nội bộ.  

Vì sao nên lựa chọn ADC Việt Nam

1. Đủ điều kiện pháp lý kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

2. Đội ngũ lãnh đạo, KTV nhiều kinh nghiệm;

3. Luôn giữ uy tín đối với khách hàng;

4. Tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo;

6. Phát hành báo cáo đúng thời hạn;

7. Tư vấn miễn phí nhiều vấn đề liên quan;

8. Chi phí dịch vụ hợp lý nhất;

Cam kết của ADC Việt Nam

ADC Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng. Bằng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên yếu tố rủi ro, ADC Việt Nam cam kết tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc đến Báo cáo tài chính của khách hàng.

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top