Trường hợp nào được điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng? Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định.

Bạn đọc hỏi, ADC trả lời

Nội dung câu hỏi:

Thanhthanh126@gmail.com: Công ty em là nhà thầu xây dựng, hiện tại đang thi công một hợp đồng xây dựng với hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định trong 12 tháng. Giá vật tư theo đơn giá hợp đồng dựa trên báo giá của nhà cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm thực tế thi công giá vật tư biến động quá lớn, vượt xấp xỉ 20% đơn giá thời điểm thương thảo giá nên Nhà thầu thi công bị thiệt hại kinh tế rất lớn. Vì vậy bên nhà thầu đang mong muốn phía bên Chủ đầu tư thương thảo lại giá vật tư trên mà không có cơ sở gì để xin thương thảo. Rất mong nhận được sự tư vấn của Công ty.

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Phòng Dịch vụ, Tư vấn của ADC Việt Nam. Với câu hỏi của bạn, ADC Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Luật xây dựng 2014;

– Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

2.Giải quyết vấn đề:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng. Các bên được thỏa thuận và quy định cụ thể về việc điều chỉnh giá hợp đồng trong hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. 

Bên cạnh đó, Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Cụ thể các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng như sau:

– Một, do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định pháp luật khác;

– Hai, khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

– Ba, khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

– Bốn, Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Và việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian;

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BXD quy định về đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì được điều chỉnh giá khi:

– Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng;

– Trong các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác.

Bạn có trình bày, Hiện tại công ty bạn đang thi công một hợp đồng xây dựng, hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định trong 12 tháng. Do thời điểm báo giá, thương thảo hợp đồng bên nhà thầu và Chủ đầu tư thương thảo đơn giá vật tư dựa trên báo giá của nhà cung cấp trên thị trường, nhưng đến thời điểm thực tế thi công để đặt vật tư (vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng) giá vật tư biến động quá lớn, vượt xấp xỉ 20% đơn giá thời điểm thương thảo giá nên Nhà thầu thi công bị thiệt hại kinh tế rât lớn (Do đây là vật tư chính).

Trong trường hợp này, đối chiếu với quy định trên, hợp đồng của công ty bạn là hợp đồng theo đơn giá cố định. Do đó, công ty bạn muốn điều chỉnh đơn giá khi và chỉ khi công ty bạn bổ sung một khối lượng công việc hợp lý mà chưa có đơn giá trong hợp đồng hoặc công ty bạn rơi vào trường hợp bất khả kháng. Như vậy, công ty bạn và chủ đầu tư có thể lấy lý do là trường hợp bất khả kháng để thương thảo lại giá vật tư trong hợp đồng.

Hy vọng rằng với các nội dung trả lời ở trên sẽ hữu ích cho công việc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chuyên môn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Dịch vụ, Tư vấn của ADC Việt Nam qua số điện thoại: 024.2219.2266 hoặc gửi thư về địa chỉ email: Kiemtoanadc@gmail.com để được giải đáp.

Phòng Dịch vụ, Tư vấn

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top